„Na skrzyżowaniu z ulicą Roosevelta, w zielonym, drewnianym budyneczku, działał Bar Mleczny, taki bez nazwy” – wspomnienie (cz. 8)

Oto ósma część wspomnień pana Andrzeja Kupidury, mieszkańca Dolnego Wrzeszcza, spisanych za moja zachętą i publikowanych za jego zgodą (bardzo dziękuję!): Ulica Mickiewicza zaczyna się na rondzie Placu ks. Komorowskiego. Na niezabudowanym po wojnie placu między ulicami Lelewela a Waryńskiego, tuż nad Rzeczką, wyrzucone z ugoru na alei Roosevelta karuzele rozkładały się wraz ze strzelnicami…

Po lekturze „Dwudziestolecia pomiędzy” Jana Daniluka

Kilka tygodni temu nakładem Wydawnictwa Marpress ukazała się książka Jana Daniluka Dwudziestolecie pomiędzy. Miniatury o Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939). Jest to zbiór 33 artykułów, w większości wcześniej opublikowanych na portalu Trójmiasto.pl, stanowiących swego rodzaju mozaikę przedwojennej gdańskiej rzeczywistości, z podziałem na kilka kategorii. „Rzeczy pierwsze” – stacje benzynowe, rozgłośnia radiowa, lotnisko, zoo, muzeum historii miasta…