Nowe Szkoty na przedwojennej fotografii

Przed wojną pewne fragmenty Wrzeszcza uwieczniano na pocztówkach dosyć namiętnie, inne zaś – bardzo rzadko bądź wcale (chociaż niewykluczone, że po prostu nie wszystko dotrwało do naszych czasów lub też nie wszystko zostało już „odkryte” – vide casus wrzeszczańskiego dworca). Nieobecność pewnych miejsc na przedwojennych widokówkach jest dla mnie co najmniej zastanawiająca. Dlaczego ani jedna…

Definitywny koniec Kina „Znicz” w Strzyży

Trwa burzenie budynku przy ul. Szymanowskiego w Strzyży, w którym mieściła się kolejno: ujeżdżalnia koni w kompleksie koszarowym 17. Batalionu Taborów, kościół ewangelicki Pauluskirche, kino „Capitol”/”Zetempowiec”/”Znicz”, a na końcu zbór Zielonoświątkowców. Miejsce dobrze mi się kojarzy, z czasami sprzed  ery hipermarketów, multipleksów i Internetu. Sentymentalnie pożegnanie z budynkiem, w którego miejscu powstanie biurowiec, na zdjęciach i…

Wrzeszczańskie dworce kolejowe

Różne cuda wypływają ostatnio na niemieckim eBayu, nie wierzyłem jednak, że kiedykolwiek wypłynie właśnie to. Oto pojawiła się przedwojenna pocztówka przedstawiająca wrzeszczański dworzec! Co prawda wygląd dworca znany był już wcześniej… …jednak o istnieniu dworcowej pocztówki nigdy nie słyszałem. A więc jest! Osobną kwestią jest uroda tego budynku. Trzeba przyznać, że Wrzeszcz nigdy nie miał…