dr Jan Daniluk, regionalista, badacz historii powszechnej (1890-1945)

(…) książka (…) zamysłem, układem, treścią czy wyglądem (…) podnosi bardzo wysoko poprzeczkę dla lokalnych wydawnictw. (…) Reasumując: gorąco polecam (…)”