TEN, KTÓRY PISZE

Artykuły w miesięczniku „Nasza historia”

Gdy w listopadzie 2013 roku ukazał się pierwszy numer nowego miesięcznika historycznego, duże nadzieje wiązałem z faktem, iż otwarty był on na historię lokalną. Ostatecznie opublikowałem tam tylko dwa teksty, a samo pismo po drodze utraciło ów lokalny powab.

Jak na wybrzeżu zbudowano namiastkę Zachodu „Nasza historia”, nr 3 (4), 2014 

Domki fińskie, czyli prowizorka na długie lata „Nasza historia”, nr 2 (3), 2014