TEN, KTÓRY PISZE

Artykuły w czasopiśmie „30 dni”

Czasopismo to, powstałe w 1998 roku na fali popularności albumów z serii Był sobie Gdańsk, zapełnia ważną lukę, pomagając odkryć i zrozumieć wiele aspektów historii naszego regionu. Pomimo – a może właśnie dlatego – że jest ono rozpoznawalne głównie przez miłośników tematu, a do tego wyróżnia się wysoką jakością edytorską (szata graficzna, papier), publikowanie na jego łamach uważam niezmiennie za zaszczyt.

Narwik – długie życie obozowych baraków „30 dni”, nr 4-5 (126-127), 2016 (współautor: Jan Daniluk

Brunshof i Hermannshof – zapomniane majątki Wrzeszcza „30 dni”, nr 6 (122), 2015 [PRZECZYTAJ]

Zapomniane Osiedle Roosevelta „30 dni”, nr 3-4 (101-102), 2012 [PRZECZYTAJ]

Niedźwiednik przy Szosie Brzeźnieńskiej „30 dni”, nr 5 (97), 2011 [PRZECZYTAJ]

Gdańska w Porcie Arhus „30 dni”, nr 1 (93), 2011 [PRZECZYTAJ]

Ostseestrasse – droga do morza „30 dni”, nr 3 (89), 2010 [PRZECZYTAJ]